Apple upřesnil pravidla pro HealthKit, HomeKit, TestFlight a Extensions aplikace v App Store

Apple upřesnil HealthKit, HomeKit, TestFlight a Extensions pravidla pro aplikace v App Store
Apple vydal sadu nových pravidel pro vývojáře, kterými by se měli řídit při tvorbě svých aplikací. Konkrétně se jedná o pravidla vztahující se k HelthKitu, HomeKitu, TestFlight a Extensions.

Apple přidal tyto nové informace na svoji stránku App Store Review Guidelines. Ta nyní pokrývá všechna omezení a pravidla i pro nové platformy, které přijdou s iOS 8 a OS X Yosemite. Apple již jednou aktualizoval pravidla pro HealthKit minulý týden, kdy zakázal jakoukoli manipulaci s osobními daty uživatele. Na aplikace, které ukládají některá data v iCloudu se vztahují totožná pravidla, což přináší lehký pohled na to, jak budou chráněna data získaná například z nositelné elektroniky, nebo iPhone senzorů.

HelthKit zároveň bude ukládat data uživatelů v iCloudu pouze s jejich svolením. Pokyny k TestFlight pouze limitují určité způsoby distribuce a obměnu testerů. Nakonec přidal Apple i některé poznámky k ukázkám aplikací v App Store, konkrétně jde o videoukázky k aplikacím, které nemohou obsahovat určité osobní informace.